Ordinær generalforsamling


Mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00

 I foreningens lokale, Ole Suhrs gade 3, kld. - 1354 København K


D A G S O R D E N


1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab for 2023

4. Indkomne forslag

5. Valg:

  1. Kasserer (Carl Nielsen) for 2 år - ønsker genvalg
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Finn Bach Andersen) for 2 år - ønsker genvalg
  3. 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år - vakant
  4. 1 Revisor (Lina Firlings) for 2 år - ønsker genvalg

6. Eventuelt.


Jf. vedtægterne § 7 – Generalforsamling: Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, og som har overholdt sine medlemsforpligtelser. Forældre til børn under 18 år har ligeledes ret til at varetaget barnet adgang og stemmeret på generalforsamlingen.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen, enten via mail eller postalt til foreningens kontor, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Gymnastikforeningen vil i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse servere sandwich, vin, øl og vand.


På bestyrelsens vegne

Jan Rossil

Formand                                                        


-----------------------------------------------------------------------------------------  


Københavns Gymnastikforening - KG - blev stiftet den 1. maj 1877, og siden da har mange personer på frivillig basis, været med til at sikre en levedygtig forening med mange aktive medlemmer.

Det frivillige arbejde er organiseret i bestyrelsen for KG, hvor vi er fem medlemmer.

KG har brug for to nye medlemmer - gerne forældre til børnehold - som vil være med til at gøre en indsats for det forsatte gode arbejde og liv i gymnastikforeningen.


Interesserede må meget gerne kontakte foreningens formand Jan Rossil på telefon 3025 3918 eller mail janrossil0@gmail.com.