Ordinær generalforsamling


Mandag den 31. august 2020 kl. 19.00


 I Østerbrohuset, Århusgade 103 1. sal, 2100 København ØD A G S O R D E N

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab for 2019

4. Indkomne forslag

5. Valg:

a) Kasserer (Carl Nielsen) 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer (Finn Bach Andersen og Philippa Jespersen)

c) 1 suppleant til bestyrelsen

6. Eventuelt 


Gymnastikforeningen vil i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse servere sandwich, øl og vand.

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har de af foreningens medlemmer, der ikke er i restance og som er fyldt 18 år.


På bestyrelsens vegne

Jan Rossil

Formand

                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Københavns Gymnastikforening - KG - blev stiftet den 1. maj 1877, og siden da har mange personer på frivilligt basis, været med til at sikre en levedygtig forening med mange aktive medlemmer.
Det frivillige arbejde er organiseret i bestyrelsen for KG, hvor vi  er fem medlemmer.

KG har brug for to nye medlemmer - gerne forældre til børnehold - som vil være med til at gøre en indsats for det forsatte gode arbejde og liv i gymnastikforeningen.

Interesserede må meget gerne kontakte foreningens formand Jan Rossil på telefon 3025 3918 eller mail
 
 
FORSLAG:

Bestyrelsen for Københavns Gymnastikforening stiller to ændringsforslag til vedtægterne, til behandling på foreningens generalforsamling den 31. august 2020.
 
Forslag 1.
Vedtægternes § 1,  Foreningens  navn – Københavns Gymnastikforening – foreslås ændret til:
Københavns Gymnastik- og svømmeforening (KG).
 
Begrundelse: Foreningen har i ganske mange år også forestået undervisning af børn i svømning. Og da få meget store svømmeklubber i Hovedstadsområdet nærmest har ”støvsuget”  tilgangen af børn til svømning, er der behov for at KG – sin lidenhed til trods – også oplyser, at vi tilbyder undervisning i svømning for børn.
Og da søgning på svømmeklubber i dag primært foregår digitalt på Google, skal KG’s navn også dukke op ved søgning af svømmeklubber.
 
Forslag 2.
Foreningens vedtægt § 7 foreslås ændret i afsnittet om adgang og stemmeret til generalforsamlingen, så afsnittet fremover lyder således:
Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, og som har overholdt sine medlemsforpligtelser. Forældre til børn under 18 år har ligeledes ret til at varetaget barnet adgang og stemmeret på generalforsamlingen.
Stemmeretten udøves personligt og såfremt begge forældre deltager for et barn
under 18 år, er det kun den ene forældre der udøver stemmeretten.
 
Begrundelse: Da ca. halvdelen af foreningens medlemmer udgøres af børn under 18 år, syntes det rimeligt at børnenes – og foreningens – interesser dermed kan varetages af en voksen repræsentant for barnet. For foreningen kan det tillige give mulighed for et mere aktivt foreningsarbejde, hvor der også bliver mere fokus på børnenes  vilkår i foreningen.
 
Bestyrelsen for Københavns Gymnastikforening