Generalforsamlingen er aflyst

 

 
Ordinær generalforsamling


Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00


 I foreningens lokaler, Ole Suhrs Gade 3, kld. - 1354 København KD A G S O R D E N

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab for 2019

4. Indkomne forslag

5. Valg:

a) Kasserer (Carl Nielsen) 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer (Finn Bach Andersen og Philippa Jespersen)

c) 1 suppleant til bestyrelsen

6. Eventuelt 


Gymnastikforeningen vil i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse servere sandwich, øl og vand.

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har de af foreningens medlemmer, der ikke er i restance og som er fyldt 18 år.


På bestyrelsens vegne

Jan Rossil

Formand

                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Københavns Gymnastikforening - KG - blev stiftet den 1. maj 1877, og siden da har mange personer på frivilligt basis, været med til at sikre en levedygtig forening med mange aktive medlemmer.
Det frivillige arbejde er organiseret i bestyrelsen for KG, hvor vi  er fem medlemmer.

KG har brug for to nye medlemmer - gerne forældre til børnehold - som vil være med til at gøre en indsats for det forsatte gode arbejde og liv i gymnastikforeningen.

Interesserede må meget gerne kontakte foreningens formand Jan Rossil på telefon 3025 3918 eller mail